KROKETA TIESNEŠU APMĀCĪBA

22.maijā Ratniekos LKF Tiesnešu kolēģijas vadītājs Viktors Harlinskis vadīja GC kroketa tiesnešu apmācības semināru. Semināra noslēgumā tā dalībnieki kārtoja kvalifikācijas eksāmenu. Nepieciešamo punktu skaitu šoreiz sasniedza divi dalībnieki – Zigurds Pļaviņš (OKK) un Mārtiņš Sīlis (Ropaži), kuri arī ieguva Latvijas nacionālā tiesneša sertifikātus.

Pārējiem tuvākajā laikā tiks dota vēl viena iespēja nokārtot eksāmenu, lai iegūtu tiesības veikt tiesneša pienākumus LKF turnīros.

Pašlaik Latvijā ir divi starptautiskās kategorijas GC kroketa tiesneši – Viktors Harlinskis un Roberts Stafeckis, kuri sertifikātus ieguva 2013.gadā Anglijas kroketa akadēmijā.