Statūti, valde, rekvizīti

Latvijas kroketa federācija (LKF) dibināta 2009.gada rudenī, pēc divu kroketa klubu iniciatīvas, kuri kļuva arī par federācijas pirmajiem biedriem. 2010.gadā jau notika pirmais Latvijas čempionāts, savukārt 2011.gada vasarā LKF ieguva atzītās federācijas statusu.

LKF statūti to sākotnējā 2009.gada redakcijā.

LKF statūti aktuālajā 2016.gada redakcijā, reģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā 2016.gada 18.aprīlī.

Biedrības „Latvijas kroketa federācija” valdes locekļi:

1) valdes priekšsēdētājs (prezidents) Roberts Stafeckis, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi,

2) valdes loceklis Edgars Strods, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vēl vienu valdes locekli,

3) valdes locekle Sandra Harlinska, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vēl vienu valdes locekli,

4) valdes loceklis Gundars Lasmanis, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vēl vienu valdes locekli.

Visi valdes locekļi ievēlēti amatā biedru kopsapulcē 2016.gada 6.martā ar pilnvaru termiņu divi gadi.

LKF rekvizīti:

Biedrība „Latvijas kroketa federācija”, Reģ. nr. 40008147602

Jur. adrese: J. Čakstes prospekts 23, LV-5001, Ogre

Konts: Swedbank AS,  LV58HABA0551028442089

E-pasts: latvijaskrokets@gmail.com

Kontakttelefons: +371 26492211, Roberts Stafeckis, valdes loceklis